De stad Gouda

De stad Gouda is ontstaan op het punt waar de Hollansche Ijssel en de Gouwe samenkomen. In 1272 kreeg het stadsrechten en werden alle schepen die langs de stad kwamen verplicht tol te betalen.

sstadh.jpg (22245 bytes)De heer van Gouda, Guy van Blois, kocht in 1395 een moerassig stuk grond om er een "raethuys" op te bouwen.

In 1448 werd begonnen met de bouw van het bekende, laat-gotische, stadhuis.
In 1603 werd het uitgebreid met het bordes in renaissance stijl.

sblaeu.jpg (16172 bytes)De kaart van Johannes Blaeu uit 1649 toont het Gouda "binnen de singels" zoals het nog steeds bestaat.
Van de poorten die bij iedere toegangsweg tot de stad stonden is er echter niet één meer aanwezig.

Thans wordt veel archeologisch onderzoek gedaan naar de exacte plaats en omvang van het slot van Gouda.
Er wordt driftig gespeculeerd over "geheime" vluchtwegen die naar de andere kant van de IJssel zouden lopen.

swaag.jpg (11835 bytes)Een ander markant gebouw is de goudse Waag. Het werd in 1668 gebouwd naar een ontwerp van Pieter Post. Het werd gebruikt voor het wegen van de wereldberoemde Goudse kaas.

Thans is het, na jaren ongebruikt te zijn geweest, ingericht als kaasmuseum

Ook wereldberoemd is Gouda om zijn "Goudse glazen". Hiermee worden de tientallen glas-in-lood ramen bedoeld van de St-Janskerk. Het oudste raam dateert uit 1555 en is van Dirck Crabeth.
In de tweede wereldoorlog zijn de ramen uit de kerk verwijderd en op een geheime plaats bewaard, waardoor zij allen gespaard zijn gebleven.

Verder is Gouda om zijn kaarsen beroemd. Ieder jaar vlak voor kerstmis wordt de markt van Gouda alleen door kaarsen verlicht. In het stadhuis branden honderden kaarsen en ook in (bijna) alle panden rond de markt branden kaarsen. Dit evenement, bekend onder de naam "Gouda bij kaarslicht" trekt ieder jaar vele duizenden bezoekers.