Links naar genealogische sites
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag
Nederlandse Genealogische Vereniging
Gemeente-archief Delft
Rijksarchief (GenLias)

Graag verwijs ik vanaf deze plaats naar de sites van personen waarmee ik gegevens heb kunnen uitwisselen:
Naam Gemeenschappelijke families in de parentelen van
Hans Pas Alsemgeest, Van Schie
Paul Alsemgeest Alsemgeest, van Schie
Dirk Duyzer (Australie) van de Wetering
Marco Schelling van de Wetering
Leon van Schie van Schie