Boeken

Op deze pagina ziet u mijn favoriete boeken.

Javier Sierra - Het Geheime Avondmaal
Terwijl ik de Da Vinci Code nog niet gelezen had - en nog steeds niet, ik heb daar alleen de film van gezien - vond ik dit een geweldig boek. In het klooster Santa Maria delle Grazie in Milaan werkt Leonardo da Vinci aan de fresco van het laatste avondmaal. Pater Leyre wordt naar Milaan gezonden om poolshoogte te nemen in verband met brieven die in Rome zijn ontvangen ondertekend met de Profeet. Tijdens zijn verblijf in Milaan vinden een aantal paters onder verdachte omstandigheden de dood. Uiteindelijk ligt de oplossing verscholen in de fresco van het laatste avondmaal.
Owen Gingerich - Het boek dat niemand las
Op basis van een artikel in de Intermediair en een recensie in de NRC heb ik dit boek gekocht en met veel genoegen gelezen. Owen Gingerich reist de hele wereld af om alle eerste drukken te vinden en te inventariseren van het beroemde werk van Nicolaus Copernicus: De revolutionibus. Hierin weerlegt Copermicus het tot dan toe heersende beeld dat de aarde het centrum vormt van het heelal en alle hemellichamen hieromheen draaien. Op basis van nauwkeurige observaties en voorzien van tabellen waarmee de posities van de hemellichamen voorspeld worden bewijst Copernicus dat juist de Zon het middelpunt is van het zonnestelsel en alle planeten - inclusief de Aarde - hier omheen draaien.
Terwijl iedereen beweert dat het boek van Copernicus in zijn tijd nauwelijk werd gelezen - vandaar de titel van dit boek - laat Gingerich zien dat dit volstrekt anders ligt. De revolutionibus werd door docenten in de wiskunde en astronomie voor hun studenten als belangrijk studiemateriaal gebruikt. Alle (soms zeer beroemde) studenten plaatsten daarbij dezelfde aantekeningen in hun boek.
De zeer nauwkeurige kennis van de verschillende exemplaren van de Revolutionibus zorgt er voor dat Owen Gingerich een gestolen exemplaar dat op een veiling wordt aangeboden kan terugvoeren op de rechtmatige eigenaar.
Ellen McArthur - Solo rond de wereld
Als jong meisje had Ellen al een voorliefde voor zeilen. Op het zeilschip van haar tante Thea, de Cabaret doet ze vanaf haar vierde levensjaar ervaring op met zeilen. Alle spaarcentjes zet ze opzij voor haar eerste zeilbootje, dat ze op 13 jarige leeftijd koopt, de Threpenny Bit’. Op haar 15e volgt een iets grotere boot, de Kerstel, waarmee ze bewijst ook op ruim open water haar mannetje te staan. Weer later koopt Ellen (met hulp van tante Thea) een zeewardig zeiljacht. Een Corribee 21, en ze noemt het schip Iduna. Al haar vrije tijd besteedt ze aan het opknappen van dit schip. Op 17 jarige leeftijd vaart ze er mee rond Engeland. De Engelse Royal Yacht Association benoemt haar tot Sailor of the year.
Al snel daarna maakt ze als bemanningslid haar eerste oversteek over de atlantische oceaan. In 1998 legt ze de Route du rhum af, de kortste weg van Frankrijk naar de Caraibische eilanden. Ellen heeft zich tot doel gesteld om in 2000 mee te doen aan de Vendee Globe, een non-stop solorace rond de wereld. Op een bepaald moment gaat ze samenwerken met Mark Turner. Deze samenwerking vertaalt zich in de oprichting van een bedrijf, Offshore Challenges, dat zich op allerlei manieren met zeilsport moet gaan bezighouden, maar met als voornaamste doel de deelname aan grote zeilraces te faciliteren. Het boek beschrijft gedetailleerd de zoektocht naar een sponsor en natuurlijk het ontwerp en de bouw van de 60-voeter waarmee ze zal varen. Het schip krijgt de naam van de sponsor: Kingfisher.
De race rond de wereld gaat gepaard met flink wat tegenslag. Herhaaldelijk moet Ellen de mast in klimmen om daar reparatiewerkzaamheden te verrichten, ook als het weer dat eigenlijk niet toelaat of ze zo vermoeid is dat ze zich nauwelijks kan vasthouden. Ondanks dat ze de jongste deelnemer is heeft ze een serieuze kans om de Vendee Globe te winnen. Uiteindelijk wordt ze tweede.
Inmiddels heeft Ellen McArthur in 2005 opnieuw een solo reis om de wereld afgesloten. De trimaran waarmee ze voer was genaamd naar de nieuwe sponsor: B&Q. Zij verbeterde de recordtijd voor een solo zeiltocht om de wereld met ruim een etmaal. De Engelse koningin besluit Ellen daarvoor in de adelstand te verheffen. Zij mag zich nu Dame Ellen McArthur noemen.
Volg alle activiteiten van Ellen McArthur op haar officiele site: www.teamellen.com.
Arturo Pérez-Reverte - Het Trommelvel
Er is ingebroken in de persoonlijke computer van de Paus. De hacker noemt zichzelf Vesper en laat een bericht achter waarin aandacht wordt gevraagd voor een kleine kerk in de Spaanse stad Sevilla die thans wordt gerestaureerd maar ook met sloop wordt bedreigd. Tijdens de restauratie is iemand onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Is het een ongeluk of toch moord? De charmante priester / geheim agent Lorenzo Quart vertrekt naar Sevilla en bouwt een vertrouwensband op met alle betrokkenen. Uiteindelijk weet hij de hacker te ontmantelen.
Sebastian Junger - De volmaakte storm
Dit boek is een op feiten gebaseerd relaas van een groep mannen die aan het einde van het vangstseizoen van 1991 nog éénmaal naar vergelegen visgronden vertrekken op de Andrea Gail. Hoewel er slecht weer voorspeld wordt blijft de schipper op zee. Op een gegeven moment verliest men het radiocontact met het schip. Op dat moment bestaat er geen duidelijkheid over het lot van de Andrea Gail. Als na een aantal dagen nog niets van het schip wordt vernomen en iedere zoekactie door de kustwacht zonder resultaat blijft, wordt duidelijk dat de Andrea Gail met al zijn opvarenden is vergaan.
De journalist Sebastian Junger beschrijft op een bijzondere manier het leven en werken in Gloucester, Massachusetts. Het boek is gebaseerd op vele gesprekken met alle direct betrokkenen.
Het boek is in 2000 onder dezelfde titel verfilmd.
Bill Bryson - Een kleine geschiedenis van bijna alles
Er zijn inderdaad maar weinig onderwerpen die in dit leerzame boek niet aan bod komen. Op een onderhoudende en voor iedereen goed te volgen manier wordt het leven op aarde in al zijn facetten verklaard. Hoe oud is het heelal, hoe vormde zich de aarde en de eerste levensvormen. Van veel belangrijke onderzoekers (Newton, Einstein, Darwin) wordt beschreven wat zij onderzochten en vooral wat zij vonden.
Geert Mak - De eeuw van mijn vader
Met als leidraad de levenswandel van zijn eigen ouders beschrijft Geert Mak de 20e eeuw. Vader Mak wordt in Schiedam geboren als zoon van een zeilmaker. Hij trouwt met een meisje van goede stand en wordt dominee. Na een aantal jaren in Brielle gepreekt te hebben, verhuist het gezin naar Nederlands-Indie. Daar maken zij ook de tweede wereldoorlog mee. Nadat Japan het gezag over Nederlands-Indie verkrijgt breken voor het gezin Mak slechte tijden aan. Vader Mak gaat als geestelijke mee met krijgsgevangenen die aan de Birma spoorlijn moeten werken. Velen van hen zullen dit niet overleven. Moeder Mak en haar kinderen komen in verschillende jappenkampen terecht en maken daar een verschrikkelijke tijd door. Gelukkihg overleven alle leden van het gezin de oorlog al zal het nog lang duren voordat zij weer voet op Nederlandse bodem kunnen zetten.
De wederopbouw en het relatief snel verdwijnen van vooroorlogse waarden en tradities beslaat de laatste hoofdstukken van het boek.
Tania Aebi - Solo
Amper 18 jaar begint Tania Aebi in 1985 vanuit New York aan een solo zeiltocht om de wereld in haar Contessa 26, genaamd Varuna. Haar enige gezelschap aan boord is haar kat Dinghy, die later gezelschap krijgt van Tarzoon. De vader van Tania - Ernst Aebi, kunstenaar en zelf ook een globetrotter - vindt dat zijn dochter onvoldoende beeld van haar eigen toekomst heeft en stelt haar voor deze uitdaging aan te gaan.
Onderweg raakt Tania een aantal keren in (zeer)zwaar weer terecht, maar weet zich elke keer weer op te peppen om door te gaan. Na twee en half jaar is Tania terug in New York. Onderweg heeft zij een zeer hechte band opgebouwd met Olivier, die een schip genaamd Akka naar Malta moet varen. Een aantal trajecten leggen zij gezamenlijk af, waarbij zij elkaar elke keer weer terugvinden op de volgende aanlegplaats. De vriendschap met Olivier is zo hecht dat zij uiteindelijk met elkaar trouwen. Tania zeilt nog steeds fanatiek en heeft inmiddels een nieuw boek: I have been around. Dit boek is nog niet in Nederland te koop maar ga ik zeker in Amerika bestellen.
Tania Aebi - I've been around
Via de engelse Amazon site bestelde ik dit boek. Het bevat een bloemlezing van columns die eerder gepubliceerd zijn in de Latitudes and Attitudes, een tijdschrift voor de no-nonsense zeiler. Tania kreeg het aanbod voor dit tijdschrift een column te gaan verzorgen tijdens een bezoek aan de Annapolis Boat show in 1997. Het voorwoord van dit boek is geschreven door Bernadette Bernon, hoofdredactrice van de Cruising World. Tijdens de Annapolis Boat show van 1984 vertelt Tania haar dat ze van plan is solo rond de wereld te gaan zeilen, terwijl ze nauwelijks zeilervaring heeft. Bernadette probeert het nog te verhinderen, maar Tania volhardt in haar besluit. Tania stelt voor tijdens haar reis een reisverslag bij te houden om dit in de Cruising World te publiceren. Uiteindelijk ontstaat er een vriendschap tussen Tania en Bernadette. Naast de tekst die voor publicatie in de Cruising World bestemd is, stuurt Tania aan Bernadette brieven waarin de meer emotionele kant van het verhaal aan bod komt. Na terugkomst in New York gaat Tania in de buurt van Bernadette wonen en samen werken ze aan het boek Maiden Voyage (in het nederlands vertaald als Solo). Het boek wordt een bestseller doordat niet alleen de artikelen uit de Cruising World als basis wordt genomen, maar ook de inhoud van alle brieven die Tania aan haar vriendin stuurde.
In de verzameling korte verhalen schrijft Tania over verschillende facetten van het zeilen. Vaak komt daarbij natuurlijk de wereldreis aan bod, maar niet minder haar tochten op diverse zeilschepen in flotilla's (als leider) of als charterboot. Bijzonder is het verhaal dat ze precies 10 jaar na haar vertrek uit New York, samen met haar twee zoons, opnieuw vaart op de Varuna, die op dat moment al een nieuwe eigenaar heeft. Verder komt regelmatig als thema terug dat het niet nodig is om een zeilboot vol te stoppen met apparatuur. Het is belangrijk om met minimale middelen (VHF, sextant, kompas, kaarten) te kunnen volstaan, al was het maar omdat de techniek je altijd in de steek kan laten.
Annejet van der Zijl - Sonny Boy
De jonge Waldemar Nods komt in de herfst van 1928 vanuit Suriname naar Nederland om er te studeren. Hij vindt er onderdak in het pension van Rika van der Lans. Rika is nog maar pas weggegaan bij haar man, met wie zij 4 kinderen heeft. Rika en Waldemar raken bevriend en in het voorjaar van 1929 blijkt Rika zwanger te zijn van Waldemar. De kleine Waldy, met als koosnaam "Sonny Boy" wordt geboren op 17 november 1929. Het pension verhuist van de Haagse binnenstad naar Scheveningen, waar Waldemar zich prima thuisvoelt. In Paramaribo lag het huis ook aan het water en hij zwemt veel en graag. Ondanks de crisis van de jaren dertig loopt het pension goed. Uiteindelijk zo goed om te verhuizen naar de Zeekant, direct aan de boulevard.
Dan breekt de 2e wereldoorlog uit. Het eens zo vredige Scheveningen wordt door de Duitsers verbouwd tot vesting, als onderdeel van de Atlantikwall. Het pension moet sluiten en het gezin verhuist opnieuw naar Den Haag. Op de Pijnboomstraat geeft het echtpaar Nods-van der Lans onderdak aan joden en andere onderduikers. Op 18 januari 1944 gebeurt waarvoor gevreesd moest worden. Bij een inval wordt iedereen opgepakt en wordt overgebracht naar de Scheveningse gevangenis om verhoord te worden. Waldemar junior is dan pas 14 en wordt opgevangen door de zus van Rika en haar man. Rika en Waldemar gaan van kamp tot kamp. Uiteindelijk zal geen van beiden de oorlog overleven.
Annejet van der Zijl heeft uit een grote hoeveelheid bronnen de levensloop van zowel Waldemar als Rika nauwgezet gereproduceerd. De wijze waarop dit is beschreven is zowel in literair als historisch opzicht grandioos.
Arthur Japin - De zwarte met het witte hart
Een Nederlands gezantschap maakt in 1836 zijn opwachting in Kumasi bij de koning van de Ashanti. In ruil voor ‘rekruten’ (lees slaven) leveren de Nederlanders vuurwapens aan de koning. Hij krijgt alvast tweeduizend geweren en goud. In ruil daarvoor besluit de koning om zijn zoon Kwasi en zijn neef Kwame, de troonopvolger, mee te geven aan de Hollanders als onderpand. De Nederlanders beloven de prinsen een goede opleiding te geven in Nederland waarna zij kunnen terugkeren naar Afrika.
Kwasi en Kwame komen in Delft op de kostschool van de heer van Moock. Beide prinsen gaan zeer verschillend om met de nieuwe situatie, onder meer met het feit dat iemand uit Afrika toen in Nederland nog een grote bezienswaardigheid was. De prinsen komen na verloop van tijd in contact met de grootvorstin Anna Paulowna en haar dochter Sophie en raken met Sophie bevriend.
Kwame besluit na zijn studie terug te keren naar Afrika. In het fort Elmina moet hij ervaren dat hij niet welkom is in Kumasi. Hij blijft vervolgens jaren in het fort wachten. Uiteindelijk pleegt hij er zelfmoord.
Kwasi gaat als ingenieur naar Nederlands-Indie. Hij wordt er assistent van een oud studievriend. Door deze vriend wordt hij stelselmatig vernederd en gediscrimineerd.
Interessant is dat er nog een boek lijkt te bestaan dat gebaseerd is op de Ashantijnse prinsen. Het gaat om het kinderboek De Artapappa's van de schrijver Jouke Broer Schuil dat in 1920 verscheen. Op www.opzoeknaarpuk.nl is een interessante discussie te volgen over de waarheidsgetrouwheid van beide versies. Het lijkt er op dat Japin behoorlijk met de feiten heeft gekonoeid, vermoedelijk om het verhaal extra aangrijpend te maken.
Carlos Ruiz Zafon - De schaduw van de wind
Op bijna 11 jarige leeftijd wordt Daniel Sempere door zijn vader - die een boekenantiquariaat in Barcelona heeft - meegenomen naar het "Kerkhof van vergeten boeken". Hij moet daar één boek adopteren, waardoor hij er voor zorgt dat het nooit verdwijnt, dat het altijd levend blijft. Daniel kiest de roman "De schaduw van de wind" van de schrijver Julian Carax. Dit boek leest hij in één adem uit. Vanaf dat moment probeert Daniel - gedurende vele jaren - alles te weten te komen over leven en werken van Julian Carax, hetgeen niet zonder gevaar blijkt. Het verhaal introduceert een grote varieteit aan personages, die stuk voor stuk sterk tot de verbeelding spreken. De zoektocht van Daniel naar de levenswandel van Julian Carax is dermate spannend dat het moeilijk is dit boek weg te leggen.
Leo Beek - De geschiedenis van de Nederlandse Natuurwetenschap
Dit boek geeft een overzicht van leven en werk van 50 grote natuurwetenschappers uit de laatste vijf eeuwen. Daaronder veel bekende namen als Mercator, Simon Stevin, Leeghwater, Boerhaave, Eise Eisinga, van der Waals en Lorentz, maar ook minder bekende, zoals Ludolf van Ceulen, Adriaan Metius of Frederik Kaiser. Veel van hen blijken winnaar te zijn van de Nobelprijs.
Het is bijzonder boeiend om te lezen waar deze mensen zich mee bezighielden en wat hun verdiensten voor de wetenschap zijn geweest.
Ronduit storend is het buitengewone aantal type-, zet- en stijlfouten in het boek. Op een enkele plek zijn enkele woorden volledig weggevallen. Misschien dat dit ertoe heeft bijgedragen dat dit boek in de Ramsj terechtgekomen is. Verder is het jammer dat een uitgebreide bronvermelding ontbreekt. Hoewel het boek een aaneenschakeling van feiten is, blijft - op een enkele uitzondering na - onduidelijk waar de schrijver deze informatie heeft gevonden.
Fred Watson - Sterrenkijker. De geschiedenis van de teslescoop
Dit boek sluit bijna rechstreeks aan op het boek van Leo Beek. De makers van de eerste bruikbare telescopen, Hans Lipperhey, Jacob Metius en Sacharias Janssen waren alledrie woonachtig in de Lage Landen. De eerste en de laatste zelfs beiden in Middelburg. Het boek beschrijft de verdere ontwikkeling van de telescoop. Waar deze eerst gebaseerd is op lenzen wordt op een bepaald moment (oa. door Newton) gebruik gemaakt van spiegels.
Bijzonder is het verhaal van Chester Moor Hall. Hij is degene die - in het begin van de jaren 1730 - het grootste probleem van lenzentelescopen weet op te lossen: chromatische abberatie. Hij deed dit door gebruik te maken van twee verschillende soorten glas, elk met tegengestelde chromatische eigenschappen.
Om zijn idee niet voortijdig openbaar te laten worden bestelde hij beide lenzen bij verschillende lenzenslijpers. Deze besteedden echter allebei - hoe is het mogelijk - dit werkje uit aan één en de zelfde persoon. Deze begreep direct dat beide lenzen samen één geheel vormden. Een en ander leidde in ieder geval tot een klein schandaal.
Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis
Dit is geen boek dat je in één keer uitleest (718 blz). Verdeeld naar 3 perioden (Middeleeuwen, Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd) wordt de geschiedenis van Gouda beschreven aan de hand van een vaste categorie onderwerpen: Ruimte, Bevolking, Politiek, Economie, Zorg, Religie en Cultuur.
De rijke historie van de stad Gouda wordt op deze manier op een prettige manier inzichtelijk gemaakt. Een aanrader voor iedereen met interesse voor de geschiedenis van Gouda.
Maureen Jenkins - Alleen op reis
Wederom een boek van een vrouw die solo zeilt. Een enkele keer tref ik een boek van een mannelijke zeiler, maar op een of andere manier boeien die niet zo sterk. Maureen Jenkins neemt na een mislukt huwelijk van bijna 25 jaar het besluit om haar eigen keuzes te maken en invulling te geven aan haar droom om single handed met een zelfde type schip (een Spray) de reis te maken die de beroemde zeiler Joshua Slocumb in 1895 ondernam. Zij doet dit precies 100 jaar later ter gelegenheid van de herdenking van dit feit.
Het verhaal over de bouw van haar eigen Lucia en de uiteindelijke tocht is geweldig om te lezen. Er is maar één ding wat ik niet helemaal begrijp. Hoe bestaat het dat iemand die zoveel last heeft van zeeziekte toch blijft doorgaan....
Pascal Mercier - Nachttrein naar Lissabon
Een docent klassieke talen van de universiteit van Bern - inderdaad het type waar je het niet van zou verwachten - beseft, na een nogal vreemde ontmoeting met een jonge Portugese vrouw, dat zijn leven zich dreigt te voltrekken zonder dat hij daar nog maar enigzins invloed op heeft. Ineens vraagt hij zich af of hij ook in Portugal zou kunnen leven. Bij een antiquariaat koopt hij een boek van een jonge portugese schrijver dat hem biologeert. Vervolgens reist hij enige dagen later daadwerkelijk naar Portugal. Hij probeert het leven van de portugese schrijver te reconstrueren en zoekt contact met alle personen waarmee deze een relatie had.
Waar het boek niet altijd makkelijk wegleest is het wel een boek wat je bezighoudt. In alles komt het thema terug dat het leven dat je leeft er maar één is van alle levens die je had kunnen leven.
Opvallend is de gelijkenis met het boek De schaduw van de wind. Ook in dat boek volgt de hoofdpersoon het spoor van een schrijver.
Roelof van Gelder - Zeepost
Enige tijd geleden werd er in M, de zaterdagbijlage van de NRC, aandacht besteed aan brieven die in de 18e eeuw via schepen verstuurd waren die door de Engelsen gekaapt werden. Deze verzameling brieven is bewaard gebleven in het archief van de Engelse admiraliteit. Gedurende 6 maanden is er door een groep historici systematisch onderzoek naar gedaan. Wie waren de schrijvers, wat schreven ze aan wie, hoe waren hun leefomstandigheden, hoe liep het met hun af (op basis van andere bronnen).
Van de serie artikelen in de M had ik zeer genoten en was dan ook zeer geinteresseerd in een boek over dit onderzoek. Over dit onderzoek is overigens meer informatie te vinden op de site van de Koninklijke Bibliotheek.
De brieven die in dit boek beschreven worden zijn vaak zeer persoonlijk van aard en geven een goed beeld van de levenswijze van die tijd. Vooral de voetnoten geven waardevolle aanvullende informatie uit andere bronnen.
Judith Reiff - 14 maanden zomer
Lex en Judith Reiff maken met hun 3 kinderen Elouise, Lukas en Marijn [gezamenlijk vormen zij de DrijfReiffjes] met hun 41-voet lang schip de Olive een zeiltocht die 14 maanden in beslag neemt. Vanaf de thuishaven Stavoren voert de reis via de Engelse kust en de Golf van Biscaje naar Portugal. Vanaf Portugal wordt de oversteek gemaakt naar Madeira en de Canarische Eilanden. Daarvandaan wordt de Atlantische Oceaan overgestoken naar het Caribisch gebied. Via de Maagdeneilanden en de Bahamas voert de reis langs de oostkust van Amerika tot aan New York en de eindbestemming Newport. Vanaf daar vliegt de familie terug naar Nederland en wordt het schip later met een vrachtboot naar Rotterdam vervoerd.
Dit soort boeken zijn een ware lust om te lezen. De lezer geniet met volle teugen mee van een reis die onvergetelijk moet zijn geweest. Het boek biedt waardevolle praktische tips voor anderen die met kinderen een lange reis willen maken. Vooral het aspect van het onderwijs dat in deze periode door de ouders gegeven wordt heeft veel aandacht.
Anna Enquist - De thuiskomst
Dit boek, dat soms een beetje langdradig is, beschrijft het leven van ontdekkingsreiziger James Cook vanuit een bijzonder perspectief, namelijk dat van zijn vrouw Elisabeth. Enquist heeft gedegen onderzoek gedaan en dit ook goed gedocumenteerd in een lijst van referenties, die het de lezer mogelijk maakt zich nader te verdiepen in het leven in de 18e eeuw en dat van James Cook in het bijzonder.
Het leven van Elisabeth gaat niet over rozen. Haar man is veel op reis en juist op het moment dat ze denkt dat hij niet meer zal gaan, wordt de reis die hij toch nog zal ondernemen hem noodlottig. In 1779 wordt James op Hawaii vermoord. De verschillende versies van de gebeurtenissen van die dag spelen een belangrijke rol in het verhaal. Niet alleen verliest Elisabeth haar man, zij overleeft ook al haar 6 kinderen, van wie er 2 overlijden nog voordat ze een jaar oud zijn.
Jeroen Smit - De prooi
Deze reconstructie van de overname van de ABN Amro bank door het consortium dat gevormd werd door RBS, Fortis en Banco Santander leest als een spannende thriller. Vooral nadat de brief van TCI op tafel ligt, waarin wordt aangegeven dat de bank opgesplitst meer waard is dan als geheel, geeft het van alle hoofdrolspelers goed weer wat de gang van zaken is geweest.
In dat kader is het de toegevoegde waarde van het boek om te lezen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Interne conflicten, machtstrijd tussen twee sectoren van de bank en - wellicht - toch ook het verschil tussen ex-ABN of ex-AMRO. Een aanrader voor iedereen die zelf in de financiele dienstverlening werkzaam is.
Carlos Ruiz Zafon - Het spel van de engel
Ook dit boek van Ruiz Zafon speelt zich af in Barcelona. De boekhandel van vader en zoon Sempere speelt opnieuw een belangrijke rol en ook het kerkhof der vergeten boeken wordt opnieuw bezocht. Een uit het kerkhof meegenomen boek speelt ook weer een rol.
Ook dit boek heeft me enorm geboeid. De speurtocht naar de voormalige bewoner van het huis waarin de ik-figuur zijn intrek heeft genomen is behoorlijk spannend. Net als in het vorige boek zijn niet alle gebeurtenissen even realistisch. Dat maakt deze boeken denk ik ook zo bijzonder. Wat een werk moet het zijn om zo'n boek vanuit het Spaans te vertalen, waarbij de tekst zo dicht mogelijk blijft bij wat de schrijver beoogd heeft. Hierbij staat niet iedereen stil.
Gerrit Zalm - De romantische boekhouder
De wijze waarop minister Zalm de overheidsfinanciering op orde heeft gehouden in een aantal kabinetten dwingt respect af. Dit boek geeft een uitgebreide blik achter de schermen van het ministerie van financieen. Ook de overige taken als minister komen uitgebreid aan bod. Bij vlagen is de inhoud flink inhoudelijk, hiermee kan de basiskennis economie weer worden opgefrist. Op andere punten is het boek zeer persoonlijk en soms zelfs emotioneel.
Het boek bevestigt mijn beeld van Zalm als een zeer capabele bestuurder, die - soms met een gezonde dosis humor - een relatief simpele set van spel- en leefregels consequent toepast. Deze regels legt hij uiteindelijk ook op aan andere landen in Europa en via de Wereldbank aan landen buiten Europa.
Jeroen Smit - Het drama Ahold
De auteur van De Prooi schreef dit relaas over de affaire rond Ahold. Om de omzet van joint ventures te mogen consolideren moesten er zogenaamde control letters bestaan. Hiermee werd aangetoond dat Ahold in deze joint ventures het voor het zeggen had. Tegelijkertijd bleken er echter ook comfort letters te bestaan. Deze side letters gaven juist het tegenovergestelde aan, maar waren voor de accountant geheim gehouden.
Het boek beschrijft op dezelfde boeiende wijze als in De Prooi aan de hand van interviews en analyse van verschillende documenten hoe er binnen Ahold valsheid in geschrifte plaatsvindt ten gunste van de omzetcijfers.
David Whitehouse - Galileo
Dit fraai geillustreerde boek beschrijft het leven en werken van Galileo Galilei. Hij was een van de eerste ware wetenschappers van de moderne tijd. De nog maar pas (in Nederland) uitgevonden telescoop werd door hem verder verbeterd. Zijn observaties bevestigden naar zijn idee de theorie van Copernicus, die stelde dat de aarde om de zon draait en niet andersom. De inquisitie van de Katholieke Kerk veroordeelde hem hiervoor uiteindelijk tot huisarrest voor zijn verdere leven in zijn villa in Arcetri.
Henk de Velde - Zwaaien naar Bluff
Dit boek beschrijft de poging van Henk de Velde om als eerste solo en non-stop rond de wereld te zeilen met een catamaran. Een eerdere poging (met de Alisun) strandde in Bluff. December 1992 vertrekt Henk de Velde met de Zeeman voor een nieuwe poging. Het boek beschrijft niet alleen de voortgang van de reis, maar geeft ook goed weer welke mentale belasting een soloreis rond de wereld voor de schipper is, vooral als deze verstoken is van communicatiemiddelen. Aan het begin van de reis maakt Henk zich zorgen over de beschikbare brandstof voor de twee generatoren aan boord die nodig zijn om de accu's bij te laden. De stroom is nodig voor de navigatie- en communicatie apparatuur en voor de stuurautomaten. Eerst houdt een generator er mee op, dan houdt vlak na Kaap Hoorn ook de tweede generator het voor gezien.
Zonder stroom kan Henk niet meer communiceren met de buitenwereld en moet hij zelf continue sturen, of grootzeil en voorzeilen dusdanig in balans brengen dat het schip zichzelf op koers houdt. Dat betekent dat er geen record meer te halen valt. Er kan niet meer optimaal gezeild worden.
Dankzij het doorzettingsvermogen van Henk lijkt de solotocht toch nog vervolmaakt te worden. Hoe wrang is het dat zijn schp, ongeveer 4 dagen voor aankomst in aanvaring komt met een container - of is het de Harry Pollit zelf geweest? - en dusdanige schade oploopt dat de tocht niet voortgezet kan worden. Henk wordt opgepikt door het russische schip Harry Pollit, die hem afzet op Madeira. Na een week in het ziekenhuis zal Henk in een rolstoel in Nederland aankomen.
De schrijfstijl van Henk de Velde is op zijn minst bijzonder te noemen. Dit past echter wel volledig bij het karakter van deze bijzondere man.
Elly en Dick Koopmans - Zeilend naar de wildernis
Dit boek beschrijft de zeilreis die jachtontwerper Dick Koopmans met zijn vrouw Elly van 1995 tot 1998 maken met hun zeilschip Jantine. Op 14 augustus 1995 vertrekken ze vanuit IJmuiden en varen ze via de Canarische Eilanden naar Gambia, waar ze de Gambia rivier een stuk landinwaart volgen. Dan wordt de oversteek naar de Caraiben gemaakt. Via het Panamakanaal komen ze in de Stille Oceaan. Het reisdoel is Alaska en de Aleoeten. Onderweg zien zij veel walvissen, dolfijnen en otters. In Alaska komen daar nog beren bij.
Begin 1998 varen ze opnieuw via het Panamakanaal terug naar de Atlantische Oceaan. Langs de Amerikaanse kust tot aan Winyah Bay. Van daaruit steken ze de oceaan over richting Engeland. Op 19 juli 1998 lopen ze de haven van IJmuiden binnen.
National Geographic - Theories for everything
Dit rijk geillustreerde boek beschrijft de ontwikkeling van de wetenschap op een aantal verschillende gebieden: het Heelal, het Menselijk Lichaam, Materie en Energie, het Leven zelf, Aarde en Maan en tenslotte Geest en Gedrag. Per onderwerp wordt verteld hoe de wetenschappelijke kennis zich ontwikkelt vanuit de tijd van de Griekse filosofen tot nu. Van alle belangrijke wetenschappers die in het boek de revue passeren wordt een levensloop aangegeven.
Ada Kerkstra en Akko Kalma - De wind liet ons de wereld zien
Ik had het grote voorrecht een lezing bij te wonen die Ada en Akko hielden bij Correct Marine.
Dat leverde mij een gesigneerd exemplaar op van dit prachtige boek over een zeer indrukwekkende reis. Ada en Akko vertrokken in 2003 met hun zeiljacht White Haze om pas in 2009 weer in Nederland terug te komen.
Hun reis voert eerst naar Brazilie en Argentinie. Van daaruit brengen ze een bezoek aan Antarctica. Daarna volgt Chili, het Robinson Crusoe eiland en Paaseiland. Buitengewoon interessant is de achtergrondinformatie over de migratie van de polynesiers en de mysterieuze beelden op Paaseiland.
Vanuit de Stille Oceaan gaat de reis weer terug richting Zuid-Amerika, waar ze Ecuador en Peru bezoeken. Daarvandaan gaat de reis verder via de Markiezen en Hawai naar Alaska. In Alaska genieten ze - net als Elly en Dick Koopmans - van de ruige natuur, gletchers, zalmen en beren. Vanuit Alaska gaat het langs de westkust van de Verenigde Staten zuidwaarts naar San Fransisico en Mexico. De reis gaat vervolgens via de Genootschapeilanden naar Nieuw Zeeland. Vanaf Nieuw-Zeeland volgen ze het VOC-verleden via Japan, HongKong en Indonesie. Vanuit Indonesie gaat het richting Mauritius en Zuid-Afrika. Na het ronden van Kaap de Goude Hoop wordt de Atlantische Oceaan opnieuw overgestoken voor een bezoek aan Suriname. Daar vandaan gaat de terugreis naar Nederland via de Azoren.
Wat opvalt is dat Ada en Akko overal geruime tijd blijven en uitgebreid alle bezienswaardigheden bezoeken. Vanuit Ecuador bezoeken ze bijvoorbeeld ook de Machu Pichu in Peru. Bijna overal hebben ze hartverwarmende contacten met de lokale bevolking, die zich meestal in korte tijd tot ware vriendschappen ontwikkelen. Heb van dit boek van de eerste tot de laatste letter genoten.
Ingrid Adriaans - Vijf jaar zeilen in de schaduw van de maan
Dit boek beschrijft de reis die Ingrid Adriaans en Marcel Balkestein maken met hun Van der Stadt 34 Moonlight Shadow. De reis duurt van juni 1991 tot en met september 1996. De door hen gevolgde route gaat ook richting Zuid-Amerika en rond Kaap Hoorn. Ook doen zij - net als Ada en Akko ruim 10 jaar later - Robinson Crusoe eiland en Paaseiland aan. De route gaat langs Nieuw-Zeeland, Australie, Indonesie en voert via Hong Kong naar Japan. Daar wordt het VOC verleden opgezocht in Decima en zijn ze een week te gast in het Hollandse themapark Huis ten Bosch. In Japan ontstaat een warme vriendschap met Mei met wie Ingrid later dagelijks radiocontact zal leggen.
Vanuit Japan voert de reis via Hawaii naar Alaska. In Canada wordt dochter Maartje geboren. Vanaf dat moment wordt de reis met drie personen vervolgd. Omdat ze geen zin hebben in de doorsteek via het Panamakanaal wordt de Moonlight Shadow vanuit Victoria over de weg vervoerd naar Lake Huron. Het gezin zelf reist daar naartoe met de trein. Als het schip na een week weer zeilklaar is en het meeste ijs in Lake Huron verdwenen, vervolgen zij hun weg via Lake Erie, Lake Ontario en de Hudson rivier naar New York.
Vanaf daar wil men de oversteek naar Ierland maken. Omdat Maartje onderweg erge koorts krijgt en antibiotica niet goed lijkt te werken wordt de koers verlegd naar de Azoren. Na in Horta nog een mooie tekening achter gelaten te hebben vervolgen zij hun weg naar Nederland.
Rien T. Segers - Nederland na de crisis
Dit boekje van de Groningse hoogleaar Rien Segers onderbouwt de stelling dat de rol van Amerika als belangrijkste speler in de wereldeconomie, zeker na het uitbreken van de credietcrisis, is uitgespeeld. Oost-Azie, en met name Japan, China en India zal deze rol in de komende jaren steeds meer overnemen. Segers verbaast zich over het gemak waarmee en het tempo waarin met name het productieproces door het Westen aan deze landen wordt uitbesteed zonder dat er wordt stilgestaan bij de gevolgen die dat heeft voor de westerse economie en werkgelegenheid. Het is van groot belang dat Nederland op deze ontwikkeling adequaat reageert.
Wim Kruiswijk - Flessenpost
Dit bijzondere boekje werd kort besproken in de Waterkampioen. Het is een bloemlezing uit de uitgebreide verzameling flessenpost die deze Zandvoortse strandjutter vanaf 1983 tot en met heden heeft gevonden. Flessenpost is het versturen van een boodschap in een afgesloten fles die in zee wordt geworpen. Deze manier van communiceren spreekt blijkbaar erg tot de verbeelding. Wim Kruiswijk vond gemiddeld ieder jaar 29 flessen!
Het is bijzonder om te lezen dat soms ware vriendschappen ontstaan en vaak jarenlange correspondentie. Wim Kruiswijk geeft op scholen lezingen over dit onderwerp. Heel bijzonder vond ik het contact zoals dit ontstond met de Potkiln Primary School. Wim heeft deze school een aantal keer bezocht en wordt door het onderwijzend personeel gewaardeerd om zijn verrijking van het onderwijs aan de kinderen. Het boek wordt afgesloten met een nauwkeurig overzicht van alle 724 flessen die tot nu toe door Wim Kruiswijk zijn gevonden. Wanneer ik weer eens in Zandvoort ben zal ik het Jutters mu-ZEE-um van Wim zeker bezoeken.
Jean Heylbroeck - De wereld is rond
Dit boek beschrijft de solo zeiltocht rond de wereld die Jean van juli 1989 tot juni 1994 maakt met zijn Elizabethan 30 Chartist Lady. Bijzonder is dat er over bijna iedere dag van de reis een stukje geschreven staat. De tocht voert door het Panama kanaal en het Suez kanaal. Jean maakt een aantal hachelijke situaties mee, die goed aflopen dankzij zijn beschermengel Joshua. De beschermengel komt herhaaldelijk in actie, waardoor de reis uiteindelijk goed afloopt. Een steeds terugkerend probleem is de slecht functionerende motor. Niet zelden moet Jean zeilend het anker laten zakken.
Vanwege veel oponthoud in de Rode Zee begin 1993 komt Jean pas in juli 1993 aan bij de Straat van Gibraltar. De poging om dan richting huis te varen geeft hij op, vanwege de te verwachten windrichting. Hij laat zijn schip achter in Spanje en brengt de winter door in zijn woonplaats Gent. In het voorjaar van 1994 keert hij terug naar Spanje om het laatste stuk van de wereldreis af te leggen.
Olav Cox - Ritme van de oceaan
De zeilreis om de wereld die Olav Cox met zijn partner Erna Vader en hun dochtertje Vera maken begint 31 mei 1999. Vera is dan precies 5 maanden oud. De reis, met de Koopmans 30 Ritme, voert via de Canarische Eilanden en de Kaapverdische eilanden naar het Caraibisch gebied. Langs de Antillen varen ze via het Panamakanaal naar de Stille Oceaan. Via de Galapogos eilanden voert de reis naar de Markiezen, de Tuamotu's en Tahiti. Vandaar via Nieuw-Zeeland en Australie naar de Coocos Keeling eilanden. Het oorspronkelijke plan is om via het Suezkanaal terug naar Europa te varen. In verband met de aanslagen op het WTC in New York, durven ze dit niet aan. Zij kiezen uiteindelijk toch voor de ronding van Kaap de Goede Hoop en steken dan opnieuw de Atlantische Oceaan over naar het Caraibisch gebied. Erna is inmiddels in verwachting van een tweede kind. De gynaecoloog vindt het niet verantwoord dat zij nog een oceaanoversteek maakt. Erna gaat met Vera met het vliegtuig terug naar Nederland. Olav zeilt solo naar de Azoren, waar een opstapper aan boord komt. Samen varen zij naar Engeland, waar Erna en Vera opnieuw aan boord komen voor het laatste stuk van de wereldomzeiling. Bijzonder is dat zij op Alderney (een van de kanaaleilanden) liggen naast de Chartist Lady van Jean Heylbroeck. Het boek De wereld is rond, dat ik voor dit boek las, was ook aan boord van de Ritme.
Vincent van der Noort - Getallen zijn je beste vrienden
Van der Noort is als wiskundige gepromoveerd op symmetrieen in multi-dimensionale ruimtes. De lezer wordt in dit bijzondere en bij tijden humoristiche boek meegenomen in verschillende aspecten van de wiskunde. Eerst zijn daar de priemgetallen, met het daarbij behorende priemtweelingvermoeden. Dan zijn daar de regelmatige veelvlakken en tenslotte de complexe getallen en de quaternionen.
Stap voor stap wordt op een vrij leesbare manier de materie van de symmetrie in multi-dimensionale ruimtes inzichtelijk gemaakt. Het is knap om zo'n complexe materie in lekentaal te beschrijven.
Ronduit hilarisch is het gegeven dat wiskundigen wereldwijd al honderden jaren bezig zijn om het Keplervermoeden te bewijzen. Kepler heeft eind 16e eeuw gesteld dat de meest efficiente manier om bollen (kanonskogels) te stapelen is dat iedere volgende laag in de kuiltjes ligt van de voige laag (zoals de groenteman zijn appels stapelt). Ik zou zelf geen andere stapeling weten die ook nog eens praktisch uitvoerbaar is. Wiskundigen zouden nog steeds graag een sluitend bewijs zien dat bij deze manier van stapelen de minste loze ruimte bestaat. Dat iemand daar jaar in jaar uit mee bezig kan zijn, dat is met name wat mij in dit boek het meest heeft verbaasd.
Hans-Elias de Bree - 400 maandagen
Dit boek is een verslag van een rondje Atlantic dat door Hans-Elias en zijn vriendin Inez werd gemaakt met het zeiljacht Nexus. Het rondje Atlantic loopt van Nederland, via de Canarische Eilanden naar het Caraibisch gebied. Daar vandaan gaat de reis via de Azoren terug naar Nederland.
Wat dit boek bijzonder maakt - en onderscheidde van de andere zeilboeken die ik las - is dat er erg veel praktische informatie wordt gegeven die van grote waarde zullen zijn voor mensen die ook zo'n reis willen gaan maken. Deze informatie betreft de communicatieapparatuur, energievoorziening, weersvoorspellingen enz. Ook Hans-Elias en Inez ontmoeten onderweg andere cruisers, waarmee zij nog steeds, 10 jaar na dato, veel contact hebben.Na terugkomst valt het ze zwaar om het gewone leven weer op te pakken. Blijkbaar is dit nog moeilijker dan het vertrekken en het zeilen.
Clifford A Pickover - Het Wiskunde Boek
Dit prachtig geillustreerde boek beschrijft 250 mijlpalen in de geschiedenis van de wiskunde. In chronologische volgorde worden de belangrijkste ontwkikkelingen beschreven op basis van het jaartal waarin men voor het eerst belangrijke stappen maakt op dat terrein. Een aantal onderwerpen was ook al in het boek van Vincent van der Noort aangestipt. Ook het vermoeden van Kepler ontbreekt niet (1611). Opvallend is het aantal wiskundigen dat zich met priemgetallen heeft beziggehouden.
Bijzonder vond ik de bespreking van de Harmonograaf. Dit is een instrument dat met behulp van twee slingers prachtige geometrische figuren kan tekenen. Op youtube zijn prachtige videos te zien van deze instrumenten in actie waaronder deze.
Hanny Alders - In het spoor van de moor
Na terugkomst van onze rondreis door Andalusie kocht ik dit boek. Hanny Alders bezocht alle plaatsen die van betekenis zijn geweest bij de opkomst en neergang van de Moorse overheersing in Spanje. Ze komt op veel plaatsen waar we ook geweest zijn. Ik heb het sterke vermoeden dat onze gids Louky dit boek ook kent, alhoewel zij natuurlijk dezelfde geschiedenis aan onze vertelde.
We volgen in het boek een aantal belangrijke figuren uit de geschiedenis zoals Ibn Hazm en Boabdil, de laatste bewoner van het Alhambra in Granada. Extra bijzonder is dat Hanny Alders - die veel te jong is overleden - de dochter was van een collega van mijn schoonvader. Van haar hand had ik reeds het boek Non Nobis in huis.
Geert Mak - Reizen zonder John
Exact 50 jaar nadat John Steinbeck met zijn hond Charley een rondreis door Amerika maakt, wat resulteert in het boek Travels with Charley, maakt Geert Mak deze reis ook, met zijn echtgenote als reisgezel.
Het wordt duidelijk dat in 50 jaar tijd veel is veranderd. Verschillende plaatsen waar Steinbeck was geweest zijn nu bijna uitgestorven. De spoorlijn waaraan ze lagen is opgeheven, boeren failliet gegaan en de jonge generatie is naar de stad getrokken. Met name in Californie blijkt dat er zo weinig belasting betaald wordt dat de infrastructuur hier zwaar onder lijdt. Wegen en waterleiding zijn van slechte kwaliteit.
Door het boek heen schetst Geert Mak een zeer uitgebreid beeld van de geschiedenis van Amerika en verklaart hij de huidige situatie, waarin Amerika de grootste staatsschuld ooit heeft. Ook blijkt gaandeweg dat John Steinbeck een grote fantasie had en dat het waarheidsgehalte van Travels with Charley lager is dan gedacht. Sommige gesprekken die Steinbeck gevoerd zou hebben blijken gefingeerd.
Walter Lewin - Gek op natuurkunde
Walter Lewin is de natuurkunde leraar die we allemaal hadden willen hebben. Zijn bevlogenheid voor zijn vak werkt aanstekelijk. Zijn colleges aan het MIT zijn online te volgen en worden door miljoenen over de hele wereld bekeken. In het boek voert hij de lezer in sneltreinvaart langs de belangrijkste natuurkundige zaken zoals kracht (in het bijzonder de zwaartekracht), energie, stroom, magnetisme en elektromagnetisme. Lewin is vanaf de jaren zestig betrokken geweest bij onderzoek naar rontgenstraling vanuit de ruimte. Eerst vond dat onderzoek plaats met behulp van enorme helium balonnen. Later gebeurt dit via satellieten die zich in een baan om de aarde bevinden. De anekdotes over deze onderzoeken zijn ontzettend leuk om te lezen.
Lewin is ook een groot kunstliefhebber. Hij vergelijkt zijn liefde voor de kunst met de liefde voor natuurkunde. Bij beiden moet je openstaan voor nieuwe ervaringen en je laten verbazen door wat je ziet.
Sjoerd de Meer - Het Zeekaartenboek
Dit boek behandelt de geschiedenis van de Nederlandse maritieme cartografie aan de hand van verschillende kaarten uit de collectie van het Maritiem museum in Rotterdam. In Nederland werden vanaf het einde van de 16e eeuw kaarten vervaardigd als navigatie hulpmiddel op zee. De uit Enkhuizen afkomstige Lucas Waghenaer gaf in 1585 de eerste zeeatlas uit, getiteld Spieghel der Zeevaerdt.Voor de VOC, die in 1602 werd opgericht, waren goede kaarten zeer belangrijk. Zij hadden dan ook een eigen kaartenmaker in dienst. Deze functie werd van 1633 tot en met 1705 bekleed door een lid van de familie Blaeu. De kaarten werden met de hand gemaakt. Pas veel later werden kaarten ook gedrukt.
Suzanna Jansen - Het pauperparadijs
Verschillende voorouders van Suzanna Jansen verbleven voor langere tijd in de instellingen voor heropvoeding in Veenhuizen. Door verschillende bezoeken aan Veenhuizen en andere locaties en uitgebreid archiefonderzoek vindt zij heel veel informatie terug over haar voorouders. Het is boeiend om de verschillende generaties langzaam maar zeker een gezicht te zien krijgen en de achtergrond van hun verblijf in Veenhuizen te leren kennen. Uiteindelijk beschrijft ze hoe haar ouders elkaar hebben leren kennen. Het boek is erg mooi geschreven en is niet voor niets een bestseller.
Elke Linda Buchholz - Leonardo da Vinci
In de serie kunstmini verscheen deze compacte inleiding tot het leven en werk van Leonardo da Vinci. Een aantal van de in het boekje besproken werken heb ik met eigen ogen mogen aanschouwen in het Louvre, Florence en Rome. Natuurlijk komt de Mona Lisa uitgebreid aan bod. Er is echter ook veel aandacht voor alle uitvindingen die door Leonardo, ver voor de tijd dat ze werkelijkheid werden, al beschreven werden.
Simon Garfield - Op de kaart
In dit zeer leesbare boek wordt de geschiedenis van de cartografie beschreven. Garfield vertelt over de meest bijzondere kaarten, die over het algemeen allemaal te bekijken zijn. De geschiedenis loopt van de oudheid tot aan de huidige tijd, waarin GPS en de virtuele werelden van computer games een belangrijke rol spelen.